Martin Rázus: Veľkonočná modlitba

Martin Rázus: Veľkonočná modlitba

Martin Rázus: Veľkonočná modlitba

Ó, Kriste, keď si zvládol smrť,

neodchoď od nás, s nami buď,

voď nás a v púti z lásky raď,

na naše ľudské biedy hľad!

Buď s tými, čo Ťa volajú

a v Tvoju pomoc úfajú!

Kde súži nemoc – vzhliadni, lieč,

a daj čuť verným Tvoju reč,

čo dvíha z lôžka – uľaví,

osladí život boľavý!

Buď s tými, čo šli do sveta,

kde nádej v Tebe opretá –

pomáhaj dietkam, rodičom,

nedaj trieť biedy na ničom!

A tých, čo v smútkoch hľadia k nám,

poteš – ó, Pane – poteš sám,

uisť ich v svojej dobrote

o novom, lepšom živote,

kde zhliadajú, až príde čas,

stratených svojich milých zas!

A keď sa budí nový kvet,

i strom sa počal pod ním skvieť,

i tráva bujnie zelená,

na poli úfnosť znovená –

ach, Spasiteľu, šťastia praj

a chlebu nášmu požehnaj!

Jak v Emaus tých raz z večera,

sa zrak náš k Tebe upiera:

Ó, ostaň  s nami, s nami buď,

pamätaj na nas – na svoj ľud

a niekdy, až raz zmrkne sa,

otvor nám svoje nebesá!  Amen.

Komentovať