Inštalácia nového prezidenta LCMS v USA

Okolo 1200 účastníkov bolo prítomných dňa 11. septembra t.r. na inštalácii nového prezidenta, v poradí 13., Luteránskej cirkvi Misurskej synody v USA Rev. Matthew C. Harrisona, jeho 5 zástupcov a 70 ďalších nových činovníkov cirkvi.  Slávnosť sa konala v kaplnke sv. Timoteja a sv. Títa v kampe seminára Concordia, St.Louis. Na slávnosti sa okrem domácich veriacich, duchovenstva,diakonís,  pedagógov z teol. seminára,rodinných príslušníkov ,zúčastnili aj početní zahraniční hostia z partnerských lut. cirkví z celého sveta, o.i. z Nemecka a Ruska. Služby Božie s vystúpením spevokolov detí a dospelých a s Večerou Pánovou trvali 2 a pol hodiny. Kázeň Božieho slova predniesol Walter Obare, vedúci biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Keni. Služby Božie v priamom prenose boli vysielané aj cez internet a sledovali ich po celých USA i v ostatnom svete.

(www.lcms.org)

Komentovať