Dôvera bez pochybovania

Malý janko sa lúči so všetkými domácimi, lebo s auž chystá spať. Postaví sa pred nich a spýta sa:

-Čo kto z vás chce,  kto čo potrebuje?  Rýchlo hovorte, lebo sa idem modliť! 

Komentovať