Zasadnutie Zboru biskupov Dánskej ľudovej cirkvi v Thorshavne,Faerské ostrovy

V týchto dňoch sa v Thorshavne, hlavnom meste Faerských ostrovov zišli na svojom pravidelnom zasadnutí biskupi Dánskej (luteránskej) ľudovej cirkvi. Hostiteľom bol domáci biskup Jogvan Friariksson. Faerská diecéza je od roku 2007 nezávislá od Dánskej cirkvi.Zbor biskupov je jediným spojivom biskupa tejto diecézy s bývalou materskou cirkvou. Na zasadnutí sa zúčastnila aj biskupka Sofie Petersen z diecézy Grónsko. Táto diecéza napriek nezávislosti Grónska od Dánska ostala v Dánskej ľudovej cirkvi ako 11. diecéza.

Témou zasadnutia dánskych biskupov bola cirkevná práca v ozbrojených silách a medzi duševne postihnutými.

(www.folkekirken.dk)

Komentovať