11 osôb by chceli byť biskupom/kou v diecéze Visby

Budúci rok odchádza biskup Visby Lennart Koskinen do penzie. Jeden/na z jedenástich osôb môže byť jeho nástupcom, štyri ženy a siedmi muži sú kandidátmi na voľbu biskupa. Nominačné voľby sa budú konať 24. septembra t.r. Ten ,kto získa viacej ako 5% hlasov voliteľov, postúpi do prvého kola volieb, ktoré sa bude konať 30. novembra. Pred ním kandidáti podstúpia hearing – vypočutie, kde predstavia svoje plány, ciele a úmysly pre vedenie diecézy a duchovnú prácu. Ak v prvom kole žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, do druhého kola postúpia prví dvaja s najväčším počtom hlasov. 

(www.dagen.se)

Komentovať