Bližšie informácie o NALC

Ako sme už informovali,27. augusta t.r. sa v USA zriadila nová luteránska cirkev s názvom North American Lutheran Church. Na ustanovujúcom zasadnutí prijali novú ústavu a zvolili dočasné vedenie cirkvi. Biskupom sa stal Rev. Paull Spring,State College,Pa. On, osem členná výkonná rada a sedemčlenný rozhodovací súd boli zvolení na výkon funkcie jedného roka. Budúci rok sa bude konať valné zhromaždenie, kde sa vykonajú voľby riadneho vedenia. Nová cirkev má už aj webovú stránku v angličtine – www.thenalc.org , kde možno nájsť podrobné informácie o učení,dôrazoch, zameraní, smeroch a cieľoch novej cirkvi a iné informácie.

 

Komentovať