Inštalácia nového biskupa varšavskej diecézy EAC v Poľsku

V sobotu 4. sept. t.r. sa v chráme sv. Matúša v Lodži konala slávnosť inštalácie novozvoleného biskupa varšavskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku Jana Cieślara. Inštaláciu vykonal biskup cirkvi Jerzy Samiec za asistencie dvoch duchovných. Súčasťou slávnosti bola spoveď a Večera Pánova. Kázeň na text Ep. 1.Jána  4,11 predniesol nový biskup.( Celú kázeň v poľštine si možno prečítať na udanej webovej stránke). V závere slávnosti boli pozdravy domácich i zahraničných hostí, a to ako z cirkví tak aj zo štátnej, spoločenskej a mestskej správy. Popoludní sa konal koncert v chráme ap. Petra a Pavla v Pabianicich, kde je biskup zborovým farárom. Odzneli diela Bacha , Händla a E.Morricone pre organ a trúbku. Počas prestávky prečítali písomné pozdravy z ekumény, cirkví,cirkevných spolkov, a i.

(www.luteranie.pl)

Komentovať