Evanjelizácia Pro Christ 2016

Evanjelizácia Pro Christ 2016

Ve dnech 10. -14. dubna 2016 se V České republice a na Slovensku uskuteční pět evangelizačních večerů proChrist, během kterých bude jasně, zřetelně a pro dnešního člověka srozumitelně sdělována zvěst evangelia.

Letošním tématem evangelizačních setkání je motto Láska bez konce. Kázat a sdělovat poselství budou křesťané ze Slovenska i z České republiky, mj. farář Ivan Eľko z Nitry, ředitel Slovenského evangelizačního střediska Slavomír Slavík, farář Ľubomír Ďuračka z Nového Města nad Váhom a farář Marián Kaňuch ze Žiliny. Za Slezskou církev evangelickou a. v. pronese zvěst Božího slova diakon Boleslav Taska, programu se zúčastní také dvě slezské hudební skupiny.
Přenos evangelizace bude zajišťován ze slovenského Ružomberoku on-line. Prostřednictvím internetových stránek www.prochrist.cz se můžete evangelizace zúčastnit ve svých sborech nebo domovech. Stačí se přihlásit, a pak sledovat evangelizaci v přímém přenosu nebo stažením evangelizace z archivu.
ProChrist je německá mezidenominační organizace, která nabízí farnostem, sborům a křesťanským skupinkám možnost oslovit evangeliem nevěřící anebo hledající přátele, sousedy, příbuzné a známé.
Evangelizační večery v České republice a na Slovensku připravuje mezidenominační výbor proChrist z České republiky a taktéž slovenský mezidenominační výbor proChrist. Podstatný podíl na organizaci evangelizace má Evangelická církev a. v. na Slovensku a Slezská církev evangelická a. v.
Podrobné informace o akci najdete na www.prochrist.cz nebo www.prochrist.sk

(www.sceav.cz)

Komentovať