Rastie a prekvitá nová Evanjelická cirkev Concordia v Mozambiku

Rastie a prekvitá nová Evanjelická cirkev Concordia v Mozambiku

Roku 2006 začal v Mozambiku  pracovať na misijnom projekte Kappaseni Luteránskej cirkvi z Kanady jej pastor Joseph Alfazema so svojou manželkou Perpetua. Pán žehnal ich dielu a pomocou sesterských zahraničných cirkví a misijných spoločností po desiatich rokoch je zriadená mladá cirkev s názvom Igreja Luterana da Concordia  em Mocambique – Luteránska cirkev Concordia v Mozambiku. Má okolo 1200 pokrstených členov v desiatich cirkevných zboroch. Vlani v auguste získala cirkev veľký dar – bolo ordinovaných 8 domorodých  mužov na službu pastorov. Ich teologická príprava trvala 6 rokov. V súčasnosti sa pripravuje v štúdiou teológie ďalších 20 študentov. Cirkev je členkou ILC – International Lutheran Councel, čo je združenie konzervatívnych luteránskych cirkví misurského typu.

Mozambik je chudobná krajina na východe Afriky. Vznikla roku 1975 z portugalskej kolónie. Má okolo 25 miliónov obyvateľov. Hlavným mestom je Maputo. Úradným jazykom je portugalčina.

V krajine je aj tradičná Evanjelicko luteránska cirkev , ktorá je členkou SLZ. Má do 13 tisíc členov.

Komentovať