Pašie na Veľký piatok v rozhlase a televízii

Pašie na Veľký piatok v rozhlase a televízii

Na Veľky piatok 25. marca 2016 odvysiela rádio Regina o 15.00 hodine zo záznamu pašiové Služby Božie z ev.a.v. kostola v Českom Brezove, NS. Slovo Božie zvestuje zborová farárka Julia Gabčová. Vystúpi aj ženská skupina so spevom.

Televízna stanica Jednotka o 10.00 hodine odvysiela v priamom prenose

Pašie z ev. kostola v Giraltovciach, ŠZS. Kázať bude biskup VD S. Sabol. SB ozdobia spevom zborový spevokol a detská skupina. Na SB účinkuje aj zborový farár Martin Fečko.

Komentáre k “Pašie na Veľký piatok v rozhlase a televízii

  1. mathos

    Na 1. slávnosť veľkonočnú (4. nedeľa v mesiaci) 27.3.2016:

    – ev. služby Božie v RTVS Rádio Slovensko- Vyšná Kamenica (KOS) 9:05 hod.
    – TA3 o 10:30 hod. v priamom prenose ev. služby Božie

Komentovať