O čom bola kázeň?

 Príde manžel z kostola a manželka sa ho pýta: 

– Tak, ako bolo v kostole?

– Dobre. Farár kázal…

– Áno,  a o čom?

– O hriechu…

– A čo také hovoril?

– Bol proti…

 

Komentáre k “O čom bola kázeň?

Komentovať