Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k voľbám 2016

Slovo Božie a Symbolické knihy ECAV nás učia, že kresťania majú mať v úcte svetskú vrchnosť. Výsledok parlamentných volieb 2016 však vyvoláva aj značné znepokojenie.

Očakávame, že vrchnosť, ktorá vzíde z týchto volieb, sa nebude protiviť Božiemu slovu a že bude humánna. Tak, ako sme sa už niekoľkokrát vyjadrili, cirkev a kresťan majú kriticky vnímať a konštruktívne reagovať na všetko, čo je vo svetskej sfére v rozpore s kresťanským učením, teda aj prejavy rasizmu, etnická či triedna nenávisť alebo popieranie holokaustu.

Dúfame, že nová vláda bude mať priority v tých oblastiach, ktoré občanov najviac trápia, že jej program bude sociálne silný, ekonomicky rozumný a antikorupčný. Program, ktorý rozviaže ruky schopným, a zároveň čestným, dá nádej dlhodobo nezamestnaným, dokáže adresne a účinne pomôcť odkázaným, program, ktorý bude riešiť dlhodobo nevyriešené problémy v našej spoločnosti, ktorý bude podporovať rozvoj vzdelávania i upevňovania kresťanských morálnych hodnôt.

Dejiny 20. storočia sú praktickou ukážkou toho, že totalitné praktiky pri riešení spoločenskej nerovnováhy nie sú cestou do budúcnosti. Poučme sa a neurobme túto chybu opäť. V čoraz viac previazanom svete by aj následky našich chýb boli globálne.

Modlime sa za vrchnosť, ktorá vzišla z týchto volieb, a prosme Pána Boha o múdrosť zhora pre ňu. Modlime sa aj za všetkých občanov našej vlasti a modlime sa za celé ľudstvo, aby Boh láskavo vzhliadol na dielo svojich rúk a vlial do sŕdc viacej lásky a poslušnosti Jeho svätej vôli.

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku
Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku

 

Zdroj:

http://www.ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/stanovisko_predsednictva_ecav_na_slovensku_k_volbam_2016

Komentovať