Evanjelik.sk Ťa potrebuje!

Evanjelik.sk Ťa potrebuje!

Vážení priatelia portálu evanjelik.sk – obraciame sa o Vašu láskavú podporu na prevádzku portálu. Pomôcť nám môžete prevodom sumy na účet nášho Občianskeho združenia Alberta Schweiztera – združenia detí evanjelickej fary. (Číslo účtu nájdete nižšie).

Darček pre Vás!

Každému darcovi – bez ohľadu na výšku príspevku – posielame užitočný malý darček – vysvetlenie Viery všeobecnej kresťanskej Dr. Martina Luthera v príťažlivej a inovatívnej podobe – vo formáte  kreditky. Môžete si ho nosiť stále so sebou a tak si ho denne pripomínať a čerpať z neho povzbudenie každý deň. Ak máte záujem o tento užitočný darček, nezabudnite nám po odoslaní Vášho príspevku poslať aj svoju poštovú adresu. náš mail: portal zavináč evanjelik.sk.

Občianske združenie Alberta Schweitzera

Kollárova 566/32
917 01 Trnava
Slovensko

Bankové spojenie:
IBAN: SK63 8330 0000 0028 0070 6828
SWIFT FIOZSKBAXXX

IČO 42287723
Číslo účtu: 2800706828/8330
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
917 01 Trnava
Slovensko

2 percentá z daní

Budeme vďační, aj keď sa rozhodnete uviesť Združenie Alberta Schweitzera ako prijímateľa 2 percent z Vašich daní. Stačí keď uvediete Občianske združenie Alberta Schweitzera vo vašom daňovom priznaní.

Za vaše príspevky vopred ďakujeme. Prevádzka portálu stojí 490 eur ročne, redaktori ani správca portálu si nenárokujú žiadnu odmenu. Nemáme ani žiadne výdavky na reklamu alebo iné náklady. Váš dar teda priamo podporí chod portálu (náklady na hosting a doménu) na rok 2016.

Komentovať