Premiér Ruska V. Putin vydal dekrét na vrátenie ev. kostola v Samare

V meste Samara bude 4. septembra t.r. slávnosť, keď tamojší lut. cirkevný zbor sv. Juraja preberie od štátu do svojho vlastníctva miestny chrám, ktorý postavili r. 1875. Kostol postihol rovnaký osud ako ostatné chrámy a zbory počas boľševizmu: zhabali ho , vyvlastnili a odovzdali komúne. V r. 1992 vznikol v meste cirkevný zbor, ktorý síce smel chrám využívať na bohoslužby, ale nebol v jeho vlastníctve. Je to prvý takýto prípad, keď chrám štát vrátil do vlastníctva ev. lut. cirkvi , a nie ruskej pravoslávnej cirkvi. Zbor má partnerstvo s cirkvou v Stuttgarte, ktorý mu pomáha nielen finančne, ale aj kádrovo – vysielaním duchovných do služby.

(www.elk-wue.de)

Komentovať