Poklady minulosti – evanjelický kostol Ochtiná

Poklady minulosti – evanjelický kostol Ochtiná

Milí priatelia, nadácia VÚB podporuje rekonštrukciu vzácnych kultúrnych pamiatok. Každý môže dať vo výbere hlas niektorému z návrhov prostredníctvom sms-kódu. Možno Vás niektorý z navrhovaný projektov zaujme, napr. krásne fresky v evanjelickom kostole v Ochtinej v Gemerskom senioráte.

https://www.vub.sk/fresky/

Komentovať