Reťaz služieb Božích v podunajských krajinách

Biskup Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku O.July otvorí 5. septembra t.r. v katedrále v Ulme rad služieb Božích ku ukončeniu "Dekády na prekonávanie násilia". Dekádu iniciovala do života r. 2000 ERC .Teraz sa má konať na jej ukončenie od septembra 2010 do júla 2011 "Dunajská mierová vlna" službami Božími v cirkevných zboroch V Nemecku, Rakúsku, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.Zodpovední v týchto piatich krajinách na tento účel vypracovali spoločnú bohoslužobnú liturgiu. Mottom na otváracích bohoslužbách sú slová: "Nech prúdi právo ako voda"  (Amos 5,24).

(www.elk- wue.de)

Komentovať