Kurz nemčiny v Erlangen,Nemecko

Od 17. augusta do 11. septembra t. sa v ústredí Spolku M. Luthera v Erlangen, Nemecko koná pravidelný kurz nemeckého jazyka. Toho roku sú prítomní účastníci z týchto štátov:

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Taliansko, Kirgizsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko,Maďarsko a Česko. Účastníci sú rozdelení do skupín podľa znalostí nemčiny. Na lekciách čítajú aj Lutherove diela a snažia sa ich pochopiť. Obľúbené sú samotnými účastníkmi organizované ranné a večerné pobožnosti. Jeden večer bol venovaný spoznávaniu sa a predstaveniu svojich cirkví v nemčine. V nedeľu idú do niektorého cirkevného zboru na služby Božie a stretnutie s veriacimi.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať