MARTIN RÁZUS: Pôstna modlitba

MARTIN RÁZUS: Pôstna modlitba

Kriste, keď čas smutný stáva,

buď Ti česť – ó, buď Ti sláva

za ten trud a za púť svätú,

po nej kráčaš na Golgotu!

Prosíme však, Pane drahý,

žehnaj naše dobré snahy –

Tvoje kroky nasledovať,

a jak Ty chceš – tak sa chovať!

Všetkých, ktorí zrú dnes k Tebe,

pováž – na vzdych otvor nebe,

vyslyš, uchráň, popraj zdravia,

za dobrotu nech Ťa slávia!

Ľud svoj zastaň božskou mocou,

na čaľadných vzhliadni otcov,

i na matky – dietky v diali,

aby sa tam dobre mali!

I tu doma prosby slýchaj,

a mdlých v práci mocne zdvíhaj,

žehnaj pilným rukám, Pane,

zachovaj, čo z lásky dané,

nech sa dielu šťastne darí…

Praj nám dožiť peknej jari,

a ak vôľa Tvoja svätá,

žič nám úrodného leta!

Zavaruj nas všakej zloby,

telo – dušu od choroby,

od úkladov – od zlých rečí,

a daj hľadať vrchných vecí…

až sa niekdy v Tvojom chráme

po časnosti – na večnosti

v sláve Tvojej uhliadame! Amen

Komentovať