Skončil sa 12. Evanjelizačný týždeň v Mragowe, Poľsko

V nedeľu 29. augusta t.r. sa v Mragowe,Poľsko skončil 12. Evanjelizačný týždeň. Organizovalo ho Centrum misie a evanjelizácie EAC Poľska a okolité cirkevné zbory. Témou prednášky bolo: "Temná stránka Boha? Ťažké aspekty starozmluvnej teológie. " Okrem prednášok, seminárov a evanjelizácii sa veľkému záujmu návštevníkov tešili koncerty. Na evanjelizáciách bolo prítomných do 200 osôb.

(www.luteranie.pl)

Komentovať