Rozšírili budovu lut. školy v najjužnejšom meste sveta

V Punta Arenas, hlavnom meste regiónu Magallanes v Čile , nachádza sa najjužnejší lut. cirkevný zbor sveta. Patrí k ELC Čile a je nositeľom ambiciózneho školského projektu. Miestna lut. škola si počas mnohých rokov získala renomé . Narastal počet žiakov, takže bolo treba urobiť plán prístavby. Prikúpili pozemok, prestavali škôlku a faru integrovali ku škole. V tretej etape budovania pristavili niekoľko učební. V auguste t.r. sa konala posviacka prístavieb za účasti predsedkyne vlády tohto regiónu ako aj prezidentky cirkvi Glorie Rojas. Základná škola má teraz kompletných osem ročníkov . Investícia činila 120 miliónov pesos, z nich väčšina prišla ako milodary z Nemecka.

(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať