Nespokojní pastori v Lotyšsku

Medzi luteránskymi pastormi ELC Lotyšska narastá nespokojnosť s činnosťou arcibiskupa Janisa Vanagsa,píšu noviny Neatkariga. Príčinou nespokojnosti je akoby veľký vplyv rímskokatolíckej cirkvi na  vedenie lut. cirkvi. O.i. sa hovorí o povolení konať ordináciu rím. kat. arcibiskupa Zbignieva Stankeviča v lut. katedrále v Rige. Organizátori tento počin vysvetlili tým, že katedrála je najpriestrannejším chrámom v Starej Rige. Bohoslužba charakterizovala dobré vzťahy medzi prestaviteľmi oboch kresťanských cirkví. Nespokojní pastori s politikou vedenia cirkvi chcú na pravidelnej jesennej synode cirkvi vzniesť otázku zmeny cirkevnej ústavy s tým, aby oklieštili práva arcibiskupa. Je to vlastne vyjadrenie nedôvery terajšiemu arcibiskupovi. Skutočnou príčinou nespokojnosti pastorov sú však finančné problémy cirkvi, výsledkom čoho boli znížené príjmy duchovných.

(www.baznica.info)

Komentovať