Otvorili novú budovu Misijného strediska a seminára Synody Evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny

V sobotu 21. augusta t.r. zažila Synoda Evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny veľkú radosť, keď po takmer desiatich rokoch príprav a výstavby otvorili na okraji mesta Odesy novú budovu Misijného strediska tejto cirkvi. V budove sa bude nachádzať teologický seminár a úrad biskupa.Na slávnosti sa zúčastnilo všetkých 13 cirkevných zborov Synody, hostia a partneri z Kanadskej luteránskej cirkvi (MS) , z misií zo Švédska a Nórska, priatelia z Moldavska, Ruska a Ukrajiny. Služby Božie viedol biskup Viktor Grefenstein. Kázne predniesli prezident Synody ELC MS z Kanady Robert Barby a pastor Alexej Navrockij. V ten istý deň večer otvorili teologický seminár. Príprava budúcich pastorov bude trvať tri roky. Prednášať budú učitelia z Concordia Seminary v Kanade.Vyučovanie pre prvú skupinu sa začína 1. septembra 2010.

(www.delku.org.ua)

Komentovať