Pôst a voľby

A máme tu opäť pôstne obdobie. Je to čas prípravy nášho vnútra na slávenie Veľkej noci, príprava na velebenie Pána za Jeho lásku na dreve kríža a za vzkriesenie. Čas na zastavenie sa, stíšenie, spomalenie.  Čas na reflexiu, meditáciu, uvažovanie nad Písmom , modlitby. Čas na pokánie. Možnosť spojiť sa s Pánom  cez Jeho telo a krv. To sú všetko možnosti. Záleží len na nás, ako to využijeme, lebo práve teraz v pôstnom čase u nás na Slovensku máme predvolebnú kampaň. A tá nám nevytvára vonkajšie podmienky na toto všetko. Naopak: zaťahuje nás do špiny, blata, do kaluží … Kydanie, nenávisť, silné slová, aféry, kauzy. V sobotu 5. marca bude tomu, dúfajme, koniec. Modlime sa aj za politikov, modlime sa, aby nám Pán ukázal, koho voliť. Iba On jediný vidí do každého srdca.

Komentovať