Sviatok Predstavenie Krista Pána

V predpôstnom období máme 2. februára v liturgickom kalendári milý sviatok Predstavenie Krista Pána, nemecky Darstellung des Herrn alebo Marie Lichtmess. V našom jazyku a krajine sa tento sviatok ešte nazýval aj Obetovanie Krista Pána, alebo Očisťovanie Panny Márie a podľa katolíckej ľudovej tradície posviacania sviečok, ktoré sa zažíhali počas búrok na ochranu pred bleskom, Hromnice. So sviatkom sú spojené aj dve známe porekadlá: Na Hromnice o hodinu více a Na Hromnice koniec sanice. S tou sanicou to niekedy nevychádza, lebo február je čisto zimný mesiac, ale v ostatných časoch pôsobením klimatických zmien sa aj napĺňa.

Biblicky ide podľa popisu evanjelistu Lukáša o návštevu Márie s Jozefom a malým Ježiškom Jeruzalemského chrámu, kde podľa Mojžišovho zákona dieťa predstavili Pánovi a pritom obetovali dve hrdličky alebo holúbky. Najkrajšie na príbehu je vyčkávanie staručkého Simeona a jeho chválospev. Podobne počin prorokyne Anny. Obaja Duchom Svätým vedení dočkali sa, že im aj telesne bol zjavený Boží Syn- Spasiteľ sveta.

Modlime sa : Svätý Bože, ďakujeme Ti za dar Tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorého si nám poslal pre našu záchranu. Ďakujeme za príklad jeho telesných rodičov, ktorí boli verní Zákonu a priniesli Ho do chrámu predstaviť. Ďakujeme i za vzor staručkých Božích osôb Simeona a Anny, ktorí verne vyčkávali na zasľúbenie, že Ho uvidia. Prosíme Ťa daj, aby aj dnešní rodičia mali pevnú vieru a prinášali svoje deti ku sv. krstu a vodili ich do chrámu a k Písmu svätému. Amen.

Komentovať