Prijímanie eucharistie – Večere Pánovej

Od pohrebu A. Srholca v Blumentáli vedú sa ostré diskusie o prijímaní eucharistie v katolíckej cirkvi. Spôsobil to kazateľ Cirkvi bratskej D. Pastirčák, ktorý na zádušnej omši prijal eucharistiu. Na to sa hneď s kritikou ozvali kompetentní odborníci katolíckej cirkvi. Odsúdili tento dobre mienený počin protestanta. Zaň sa postavil publicista K.Lovaš v ostrom článku bránil Pastirčáka. Oheň bol hneď na streche. Akcia vyvolala reakciu. Na internete  príkro zaútočili na Lovaša. Tento spor sa už dostal až na KBS, ba nepriamo až do Vatikánu. V minulých dňoch bola vo Vatikáne na návšteve ekumenická delegácia z Fínska. Prijal ich pápež František, mali svoju bohoslužbu, boli aj na ekumenických bohoslužbách. Média potom napísali, že pápež podal eucharistiu aj luteránskemu biskupovi. S veľkou radosťou to potom oznámil aj Lováš Slovákom vo svojom komentári. Nebola to však pravda. Včera to dementoval cez Vatikánske rádio Vatikán. Čo mňa však osobne potešilo, že kazateľ Pastirčák v rozhovore s Lovašom sa za svoj čin ospravedlnil, najma kňazovi, od ktorého prijal eucharistiu.

Každá kresťanská cirkev má svoje jasné a pevné pravidlá pre prijímanie Večere Pánovej. Jednak vo vzťahu ku svojim čľenom, ale i k inovercom. Tak aj naša ich má. Najprísnejšie sú luteránske cirkvi konfesijné, konzervatívné. ECAV na Slovensku v rámci Leuenbergskej dohody má interkomúniu s členskými cirkvami. Osobne mám problém prijímať v takomto spoločenstve. Veľký boj som pred mnohými rokmi musel zviesť s mojím svedomím v talianskom prímorskom meste, kde sme boli celá skupina na liečení a v nedeľu s jednou evanjeličkou z Bratislavy sme sa zúčastnili na talianskej bohoslužbe malej protestantskej denominácie, kde bola aj Večera Pánová. Po osobnom boji mi svedomie povedalo, že ak budem prijímať, nezhreším. Horšie sú prípady u nás na Slovensku. Poznám ich v meste Sv.Jur, kde kresťania oboch konfesii veselo prijímali krv a telo Pána vo svojich chrámoch, hoci sa vo svojich rodinách hnevali medzi sebou. Tu platí biblické napomenutie” Kto nehodne prijíma moje telo a krv, prijíma na svoje odsúdenie.” Rozdelenie kresťanov v súčasnosti pri eucharistii je bolestivé, no nemôžeme to svojvoľne urýchľovať. Treba to ponechať práci Sv.Ducha. Apoštol Pavol nás napomína, aby sa v cirkvi všetko dialo podľa poriadku. Aj pri prijímaní Večere Panovej.

 

Komentovať