Roztržka v Nemeckej evanjelickej aliancii

V Nemecku sa od začiatku tohto roka pretriasa v médiách názorový rozpor bývalého kazateľa Pro Christ , ev. farára Ulricha Parzanyho a predsedu Nemeckej evanjelickej aliancie , ev. farára Michaela Dienera. Ide o otázky chápania Biblie a etického stanoviska k homosexualite. Diener sa vyjadril, že dnes sa môže pripustiť do služby v zbore aj homosexuál. Parzany to odmieta ako protibiblické. Evanjelikáli v Nemecku už od 70-tých rokov odmietajú : široký ekumenizmus, politizáciu cirkvi, ordináciu žien a teraz homosexualitu. Mainstreamové tlačové média cirkvi podporujú liberálnejši kurz Dienera a ostro kritizujú Parzanyho. Nazvali ho arcikonzervativcom cirkvi, zahorklým starým mužom a pod. Parzany zvolal na 23. januára 2016 do Kasselu 60 zástupcov evanjelikálov. Na stretnutí chcú založiť Pracovnú sieť Biblia a vyznanie. Tá má pomáhať v orientácii sa pri práci v cirkvi.

(www.idea.de)

Komentovať