Arri Kugappi – 20 rokov v biskupskej službe

V nedeľu 17. januára 2013 boli v katedrále sv. Márie Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku slávnostné služby Božie v ruskom a fínskom jazyku z príležitosti 20. výročia vysviacky Arri Kugappiho za biskupa tejto cirkvi. Na slávnosti sa zúčastnili biskupi partnerských luteránskych cirkví, duchovní a pracovníci tejto cirkvi a predstavitelia rímsko-katolíckej a pravoslávnej cirkvi.

Arri Kugappi sa narodil v roku 1953. Ukončil Fakultu priemyselného dizajnu. Od r. 1977 sa aktívne účastnil zborového života v cirkevnom zbore Puškino. V r. 1990 bol vysvätený za diakona, r. 1992 bol ordinovaný za pastora, r. 1995 ho zvolili za biskupa. Biskupská vysviacka bola 20. januára 1996. Arri Kugappi je ženatý, má štyri deti. ELCI je cirkev biblicky verná, konzervatívna, má partnerstvo so Sibírskou ELC v Rusku a s cirkvou Misurskej synody v USA.

епископ    (www.elci.ru, wikipedia ru)

Komentovať