Výzva na spoločné modlitby evanjelikov a katolíkov

11. januára 2016 bola uverejnená výzva generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu farára Dr. Martina Junga a predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov Kurta kardinála Kocha členským cirkvám SLZ a katolíckym biskupským konferenciám vo svete využiť pripravený materiál Spoločné modlitby k pripomienke 500. výročia reformácie v r. 2017. Pripravená príručka sa nazýva Od konfliktu k spoločenstvu a bola spoločne pripravená liturgickými komisiami oboch organizácií. Obsahuje materiály, ktoré môžu byť prispôsobené miestnym liturgickým a hudobným tradíciám v oboch cirkvách. Príručka je  štrukturovaná okolo tém  vďakyvzdania, pokánia a záväzku k spoločnému svedectvu.

Vo svojom spoločnom liste Junge a Koch pripomínajú cirkevným vedúcim, že v roku 2017 si budeme pripomínať tiež 50 rokov spoločného ekumenického dialógu medzi oboma konfesiami. V tomto roku bude pre SLZ aj 12. valným zhromaždením vo Windhoeku, Namíbia, s témou “Oslobodení Božou milosťou”. V októbri v tom istom roku obe organizácie budú hosťami na ekumenickej spomienkovej akcii 70. výročia založenia SLZ v Lunde v r. 1947.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať