Nový projektový katalog GAW 2016

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku (GAW) je organizáciou nemeckých protestantov v oblasti finančnej pomoci menšinovým evanjelickým a reformovaným cirkvám v Eurôpe , v Latinskej Amerike, Strednej Ázii a na Blízkom Východe. Tohtoročný katalôg obdahuje 139 projektov pre partnerské cirkvi vo vyše 40 krajinách. Plánuje sa vyzbierať za celý rok 1 milion 600 tisíc €, je to o 100 tisíc viacej ako vlani. Osobitný dôraz sa kladie na pomoc ecav cirkevnému zboru vo Fagaras, Rumunsko, kde je veľa starých ľudí a Rômov. Druhou prioritou budú dve presbyteriánske cirkvi v Sýrii , sýrska a arménska.

V katalôgu sú zaradené aj projekty zo Slovenska. Za ECAV je to sanácia strechy ev. kostola v Pozdišovciach a stavba zborového domu v cz Tornaľa. Reformovaná cirkev na Slovensku má 4 projekty. Požadované sumy pomoci z GAW sú 30 tisíc € za ECAV a 24 tisíc € za KRC.

(www. gustav-adolf-werk.de)

Komentovať