Za Antonom Srholcom

Anton Srholec, známy a všeobecne obľúbený rkc. kňaz, ktorý bol morálnou autoritou na Slovensku, vysoko humánny človek, salezián so zmyslom pre humor, ctiteľ rodinných hodnôt a služobník biednych, za minulého režimu politický väzeň v Jáchymove, zásadový bojovník za slobodu, spravodlivosť a ľudské práva, kresťan ekumenicky zmýšľajúci a konajúci, bol 7. januára odvolaný Pánom z tejto časnoti do večnosti.

Narodil sa 12.6.1929 v Skalici, kde aj zmaturoval. Ako mladému rehoľníkovi mu štát po februárovom puči neumožnil teologické štúdium. Preto sa rozhodol v roku 1951 pre emigráciu cez rozvodnenú Moravu do Rakúska. Bol zadržaný a následne odsúdený na 12 rokov straty slobody. V jáchymovských baniach musel odpracovať 10 rokov a potom bol prepustený. Ďalej pracoval ako robotník a tajne študoval teológiu. Oficiálne študoval v Ostrave cudzie jazyky a zložil štátne skúšky. V čase pražskej jari mohol dokončiť štúdiá v Ríme, kde ho v roku 1970 pápež Pavol VI. vysvätil za kňaza.

Následne sa vrátil na Slovensko. V bratislavskom Blumentáli pôsobil najprv ako kostolník, ale neskôr sa stal obľúbeným kazateľom. Pôsobil v menších farnostiach v Perneku, v Malom Záluží a Záhorskej Vsi. V roku 1985 mu za organizovanie púte na Velehrad odobrali štátny súhlas. Potom opäť pracoval ako robotník a v roku 1989 odišiel do dôchodku.

Po zmene politických pomerov okrem iného pracoval v Helsinskom výbore na ochranu ľudských práv na Slovensku a v Konfederácii politických väzňov, veľa publikoval a prednášal. Bol privolávaný do rôznych rozhlasových a televíznych rozhovorov a relácii, v ktorých vedel  múdro a citlivo osloviť široké spektrum poslucháčov. Dve vysoké školy mu udelili čestný doktorát. Získal viaceré vyznamenania za angažovanosť v obasti charity, sociálnej práce a ľudských práv. V roku 2003 mu prezident R.Schuster udelil Rad Ľ.Štúra. Vyznamenal ho ja prezident A.Kiska.

Svoje spomienky z pracovného tábora opísal v knihe: Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov. Posledné roky života sa obetavo staral o  chudobných a bezdomovcov. Nezabúdal ani na mladých ľudí a svojich blízkych.

Pamätným zostáva jeho srdečný, ekumenicky úprimný pozdrav novoinštalovanému biskupovi ECAV ZD I. Osuskému v rodnej Skalici. Anton Srholec dokonal časnú púť 7. januára 2016. Zostáva v našej pamäti ako verný svedok Pána Ježiša Krista, úprimný kresťan, láskavý a srdečný človek čistého charakteru.

Platia o ňom slová z blahoslavenstiev Pána Krista:

“ Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti,

lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní,

lebo im sa dostane milosrdenstva.

Blahoslavení čistého srdca,

lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tvorcovia pokoja,

lebo oni sa budú voať Božími symi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,

lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ ( Mt  5, 6-10)

Komentovať