Zakladajú novú luteránsku cirkev

Tento týždeň sa schádzajú tisícky veriacich do mesta Columbus, Ohio, aby organizačne dali zelené svetlo pre vznik novej luteránskej cirkvi v USA. Iniciuje ju hnutie "Lutheran Core" . Majú ustanoviť NALC – North American Lutheran Church. Vedúci hnutia povedal, že nová cirkev bude zahŕňať stred amerického luteranizmu.Hnutie Lutheran Core tvoria odporcovia vlaňajšieho rozhodnutia ELCA o homosexuáloch. Na zakladajúcom zhromaždení majú tiež zvoliť nového biskupa NALC. Prítomní budú zástupcovia dvoch najväčších lut. cirkví z Afriky – Tanzánie a Etiópie.

(www.dagen.se)

Komentovať