Po Lutherových stopách pešo do Ríma

V nedeľu 22. augusta t.r. po požehnaní na cestu pešo sa od augustianského kláštora v Erfurte vydá skupina piatich osôb, aby tak ako Luther v r. 1510 -teda po päťsto rokoch – vydali sa na púť do Ríma. Cesta povedie cez Nemecko, Rakúsko, Liechtensteinsko, Švačiarsko do Talianska. Príchod do Ríma plánujú na posledné dni októbra. Tam si chcú uctiť hroby apoštolov Petra a Pavla. Skupinu vedú a púť iniciovali luteránski teológovia Sarah a Andrew Wilson z elsaského Štrasburgu.

(www.ekd.de)

Komentáre k “Po Lutherových stopách pešo do Ríma

Komentovať