Prianie k novému roku 2016

Blahoželanie k novému roku

 

Želáme Vám v novom roku blaženosť v duchu slov prvého Žalmu:

 

“Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov,

na ceste hriešnikov nestojí,

a v kruhu posmievačov nesedí,

(2) ale v zákone Hospodinovom má záľubu,

o Jeho zákone rozjíma dňom – nocou.

(3) Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch,

čo načas dáva ovocie a jeho lístie nevädne;

a všetko, čo robí, sa vydarí.”

Nech Vás vedie Pán k blahoslavenstvu časnému i večnému

tým, že vám dá múdrosť vyhnúť sa radám bezbožníkov,

cestám hriešnikov a kruhom posmievačov

a dá Vám spoznávať silu a moc Jeho Slova, aby ste

zostali dobrým stromom prinášajúcim dobré ovocie

viery a lásky všade tam, kde žijete, alebo budete putovať

a nech žehná všetky Vaše práce, plány a predsavzatia

v nastávajúcom novom roku 2016!

 

www.evanjelik

Komentovať