Na nový rok

Martin Rázus: Na nový rok

Bože, v tomto roku novom

posilňuj nás svojím slovom,

veď nás, chráň nás, žehnaj z lásky

a tak uľav život ťažký…!

Žehnaj srdciam čo Ťa znajú

a k Tebe sa uchádzajú:

v príbytku ich sám buď hosťom

a prizdob ho viery skvostom!

Daj zdravia a k práci sily

i radosti, Pane milý,

a tak osož šťastia darom

všetkým našim hospodárom.

Po ťažkostiach žič pohodu

i remeslu i obchodu,

by čo treba – všade mali

a čo svedčí – z lásky dali.

Žehnaj matkám v domácnosti

udrž dietky v láske, cnosti,

chorých lieč a tým, čo pošli

svetom – Strážcu v púti zošli!

Pomáhaj im i nám v strasti,

chráň nešťastia, chráň boľasti,

neopusť ľud biedou hnaný,

ale pomôž – zahoj rany!

Tak pôjdeme smelo bojom,

Pane Bože, v mene Tvojom! Amen

Komentovať