Zbierka pre obete povodne v Pakistane

Vážení evanjelici a iní ľudia dobrej vôle, vyhlasujem týmto zbierku na pomoc obetiam v Pakistane. Máme priamy kontakt na zástupcu Rady kresťanskej mládeže v tejto krajine, a radi by sme cez nich poslali ľuďom postihnutým ničivou povodňou nejaké finančné prostriedky. Ak máte záujem prispieť, pošlite prosím Váš príspevok na účet nášho portálu: 

Bankové spojenie

  • BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky MBank
  • číslo účtu: 4201642745/8360
  • Variabiliný symbol: Pakistan

 

Všetky príspevky ako i ich použitie zverejníme na tomto portále. Ak si neželáte aby Vaše meno bolo zverejnené, prosím napíšte to do správy pre prijímateľa. Vďaka vopred. Aj tu platí, kto rýchlo dáva, dva krát dáva.

Komentovať