Vianočná banka detičiek (3)

Božia štedrá ruka
Prečo mi dnes srdce moje
tak radostne ťuká?
Pretože sa otvorila
Božia štedrá ruka!

Na zem nesie samú radosť
pokoj, mier, zo seba,
Aké šťastie, aká krása,
mať Ježiško Teba! Amen.

Prosbička dieťaťa
Ježiško, Ty štedrý dárca,
pokorne Ťa prosím,
príď aj ku nám,
navštív náš dom,
veď Ťa v srdci nosím! Amen.

Príď Ježiško k nám…!
Príď, Ježiško k nám,
ja Ťa rada mám!
rád ťa tatík a mamička
i sestrička tiež maličká:
príď Ježiško, k nám!

Príď Ježiško k nám!
Že ma ľúbiš, znám,
viem, že máš rád dobré dietky,
malé, veľké, všetky – všetky…
Príď, Ježiško, k nám!

Keď tak prídeš k nám:
dom náš ako chrám,
na stromčeku vzplanie, zžiari,
moc-moc sviec sťa na oltári…
Príď, Ježiško, k nám! Amen

Dohviezdny večer
Na oblohe hviezdičky sa jagajú,
ukazujú ľuďom cestu ku raju.

Svietia, ako v Betleheme svietili,
keď k nám prišiel z neba Ježiš premilý.

Nikde preňho vtedy miesta nemali,
iba tvrdé jasličky ho prijali.

Veľká hviezda lúče naňho prestrela,
do sníčka Mu sladko znel spev anjela.

Svet sa triasol pod ich mocnou piesňou chvál,
ubiedený ľud sa z Neho radoval.

Veď to Dieťa, položené do jaslí,
bude svietiť, hoc by hviezdy vyhasli.

Srdiečko ty moje, šťastím zajasaj!
Dovedie ťa, Hviezda večná, Ježiš, v raj! Amen.

Dieťa v Betleheme
Keď vôňa jedlíc izbičky naše
zčerstvuje v tomto vianočnom čase,
keď krása našej jedľovej hory
v príbytkoch našich kúzlo krás tvorí-
Prosíme Bože, nech večnou krásou,-
nebeskou vôňou – tou večnou spásou-
zčerství sa srdce človeka zeme,
čo tu prináša Dieťa v Betleheme.

A potom krása tej večnej spásy
nech nám okrasou po večné časy!
I potom, keď už jedlička zvädne,
zeleň halúzok keď časom zbledne,
nech je vždy s nami krása tvoja:
krása spasenia, lásky, pokoja!  Amen.

Hviezdičky
Tak sme sťa by hviezdičky,
Tvoje milé detičky,
Pane Bože, Otče náš.

Zažneme Ti srdiečka
ihneď z útla – útlučka,
by si bol vždy celkom náš.

Svetlo daj jak do jasieľ,
osvieti nám každý cieľ:
všetko ešte nevieme!

Tvoju slávu zvestovať,
chce z nas každý veľmi rád:
s Tebou v nebi budeme! Amen

Dom chleba
Tam v Betleheme, v Dome chleba-
tam zažiarila hviezda z neba –
V jasličkách leží Láska svätá,
prichádza Ježiš – spása sveta!

Anjelov zbor tu krásne spieva
a láska Božia srdcia zhrieva.
a hviezda jasná krásne svieti…
Spievajme vrúcne, milé deti!

V jasličkách Dieťa – Ježiš svätý
Čo prišiel spasiť hriešne svety.
A pri Ňom matka – Mária,
Dieťatko sväté povíja.

Ó, pokloňme sa Ježišovi,
v Ňom prišla spása, život nový!
Položme srdcia v jasličky-
veľkí i všetci maličkí!  Amen.

Komentovať