Evanjelické služby Božie počas Vianoc v rozhlase a televíziách

Štedrý večer 24. decembra 2015 : Rádio Regina BA, BB, KE o 16.05 hodine z ev. a. v. kostola v Ružomberku

Televízia  TA3 o 17.00 hodine z ev. a v. kostola v Trnave

  1. slávnosť vianočná 25. decembra Dvojka o  9.30 hodine z ev. a. v. kostola v Modre – Kráľovej

Nedeľa po Vianociach 27. decembra Rádio Slovensko a Regina o 9.05 hodine z ev. a. v. kostola v Lazoch pod Makytou

 

Tým však, čo Ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi.” Ev. sv. Jána 1, 12

Komentovať