Rakúska synoda ev. a. v. a h. v. kritizujú TTIP

Stanovisko k plánovanej transatlantickej obchodnej dohode medzi EÚ a USA (TTIP) vyjadrila Generálna synoda Evanjelickej cirkvi a.v. a h. v. ,ktorá zasadala vo Viedni od 8. decembra 2015. V stanovisku sa o .i.  požaduje zachovanie úcty, ochrany a podpory ľudských práv , základných slobôd a demokracie .  S tým je spojená požiadavka na ” zachovanie demokratických a právnych štátnych princípov.”  V dokumente sa Generálna synoda vyslovuje proti privatizácii v dôležitých oblastiach verejného života.  “Súčasné a budúce služobné výkony pre verejnú starostlivosť bytia ako je zásobovanie vodou, zdravotné a sociálne služby, sociálne poistenie a vzdelávanie, musia byť v oblasti použitia TTIP vyňaté.”

Ďalej sa požaduje zachovanie národných noriem a ochrany klímy, životného prostredia a biologickej rôznorodosti. “Európske štandardy životného prostredia nesmú klesnúť. Orientácia na právo výživy je bezpodmienečná. Vysoké sociálne a ekologické štandardy musia mať aj v budúcnosti platnosť a musia sa podporovať. ” Ohľadne aktuálnej praxe vyjednávania požadujú synodáli viacej transparentnosti pri poradách a jednaniach, prístup k dokumentom musí byť zaistený. “Okrem toho musí sa zintenzívniť možnosť participácie. Jednania sa majú konať za účasti občianskej spoločnosti.”

(www.evang.at)

Komentovať