Prvé zasadnutie novej Rady SLZ v Štuttgarte

Hneď po skončení VZ SLZ sa v dňoch 28. a 29. júla t.r. konalo prvé zasadnutie novozvolenej Rady SLZ. Členovia Rady za novú pokladníčku SLZ zvolili sl.Christinu Jacksonovu -Skelton z ELCA. Súčasne bude predsedať programovému Výboru (PV) pre financie a administratívu. Rada ďalej zvolila sedem nových viceprezidentov SLZ podľa regiónov a súčasne predsedov výborov:

1. Afrika: biskup Alex G.Malasusa,Tanzánia,predseda programového výboru(PV) pre misiu a rozvoj; 2. Ázia: sl.Eun Hae Kwon, Kórea,predsedkyňa PV pre svetovú službu; 3. Stredná a Východná Európa: biskup Tamás Fabíny,Maďarsko,predseda PV pre komunikačnú službu; 4. Stredná a Západná Európa : biskup O.July, Wuerttemberg,Nemecko,predseda PV pre teológiu a štúdiá; 5. Latinská Amerika a Karibik: farárka Gloria Rojas Vargas,Čile,predsedkyňa PV pre medzinárodné záležitosti a ľudské práva; 6. Severské krajiny: biskupka Helga Haugland Byfuglien,Nórsko, predsedkyňa PV pre ekumenické záležitosti; 7. Severná Amerika: biskupka Susan Johnson,Kanada.

(www.lutheranworld.org)

Komentovať