Evanjelická cirkev má strach pred vlastnou pravdou viery

Evanjelická cirkev má strach pred vlastnou pravdou viery a nechcela by byť za nijakú cenu pravoverná. Túto výčitku povedal v príspevku pre Juhozápadný nemecký rozhlas mediálny vedec prof. Wolfgang Bolz z Berlína. Podľa jeho slov vyhýba sa evanjelická  cirkev  konfliktom tým, že zastupuje stále menej dogiem. Ešte možno počuť príbeh o Ježišovi Kristovi, najmä na Vianoce. Ale o poslednom súde nik nechce počúvať. Z Boha sa stal milý Boh. A z Ježiša dobrý človek – akýsi integračný poverenec vyššieho rádu, ale kto chváli učiteľa a sociálneho pracovníka Ježiša, vytláča Spasiteľa Krista. Keby bol býval Ježiš iba učiteľom správneho morálneho chovania, neboli by Ho boli ukrižovali. Povedal Bolz. Podľa tohto evanjelika, farári len zriedkavo hovoria o “škandále slova o kríži”. Pritom toto je stredobodom posolstva listov apoštola Pavla. Cirkev nahrádza slovo o kríži neutrálnym kultom človečenstva. Miesto o posolstve kríža veľa sa dá počuť o nespočetných malých krížoch tohto sveta, ako sú : hlad, bieda utečencov, nezamestnanosť, klimatická katastrofa.

(www,idea.de)

Komentovať