Vyšlo tretie vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie

Slovenská biblická spoločnosť v Banskej Bystrici začala predávať tretie vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie, ktorá vyšla práve v tieto dni.

Tretie opravené vydanie Slovenskej ekumenickej Biblie s deuterokánonickými knihami, aj bez nich,  je  doplnené o:

 

  • krížové odkazy,
  • krátke úvody ku všetkým knihám Biblie,
  • zjednotenie znenia viac ako 4000 vlastných mien a názvov v Starej zmluve,
  • rozšírenia textu o alternatívne preklady pod čiarou,
  • zapracovanie viac ako 1600 pripomienok od odborníkov a čitateľov Biblie. Biblia s DKK  stojí 16,93 eur, plus poštovné. Objednať si ju možno cez online predajňu www.biblickaspolocnost.sk alebo na jej poštovej adrese: Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P.O.Box 4,  97409 Banská Bystrica 9.

Ako ďalšie aktuálne tituly SBS ponúka:

Prvú Slovenskú študijnú Bibliu,

Evanjelium podľa Lukáša a Jána vo veľkom Písme,

Vianočný príbeh, bohato ilustrovanú knižku pre deti o narodení Ježiša Krista.

Komentovať