Vyše 83 tisíc aktívnych neordinovaných pracovníkov v Severnej cirkvi v Nemecku

V Evanjelickej Severnej cirkvi v Hamburgu, Šlesvicko -Holštajnsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku aktívne pracuje ako neplatení pracovníci vyše 83 tisíc žien, mužov a mládežníkov. Ich počet  v rokoch 2004 až 2014 vzrástol o šesť percent. Vyplýva to zo štatistiky Severnej cirkvi pre rok 2014.  V Nemecku takto cirkev a diakonia po športových zväzoch zaujímajú druhé miesto  v oblasti angažovania sa neplatených pracovníkov. Títo sú úzko  napojení na svoju cirkev a nikdy neuvažujú o vystúpení z cirkvi. Dve tretiny z týchto dobrovoľníkov tvoria ženy. Štatistika vykázala aj návštevnosť nedeľných bohoslužieb. Ich priemer počas nedelí (okrem Štedrého večera) je vyše 63 tisíc. Na Štedrý večer je to 760 tisíc. Severná cirkev je čo do počtu piata najväčšia krajinská cirkev. Má 2,2 mil. členov.

(www.nordkirche.de)

Komentovať