6. Modlitba s deťmi

Kamarát zažil že sa doma modlili: “v mene Otca i Syna i … zavri tie dvere, nech sem ten pes nejde… i Ducha Svätého…”.
Keď sa ako otec modlíte s deťmi, je dobre sa sústrediť a nenechať sa vyrušovať ak sa aj deti nie sú úplne ticho alebo sa jašia. Tiež nie je naškodu, naučené modlitby mierne obmeniť, aby sa neodriekali stále rovnako ako veršovanku, bezmyšlienkovite. Napr. v Otčenáši stačí vymeniť dve prosby, alebo rozvinúť jednu z nich a povedať niečo konkrétne. Deti nastražia uši a budú viac počúvať…

Komentovať