Zmierenie medzi luteránmi a menonitmi

Na 11. VZ SLZ v Štuttgarte prijali delegáti vyhlásenie o vyznaní viny voči novokrstencom. Obe strany hovoria o "historickom akte". Luteráni v 16.st. prenasledovali novokrstencov , medzi nimi i menonitov a diskriminovali ich čiastočne až doposiaľ. V texte sa píše, že "zväz pociťuje hlboké poľutovanie a bolesť nad prenasledovaním krstencov luteránskou vrchnosťou a predovšetkým nad tým, že reformační otcovia toto prenasledovanie podopierali teologicky. V dôvere na Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi zmieril svet so sebou, prosíme preto nášho Boha a našich menonitských bratov a sestry o odpustenie za utrpenie,ktoré naši predkovia spôsobili v 16.st. krstencom, za zabudnutie a ignorovanie tohto prenasledovania v minulých storočiach a za všetky neprimerané, chybné a zraňujúce zobrazenia krstencov a menonitov ,ktoré luteránski autori dodnes šírili vo vedeckej alebo nevedeckej forme." Menonitské spoločenstvo má vo svete okolo 1,1 milióna stúpencov. Prezident Svetovej menonitskej konferencie Danisa Ndlovu bol prítomný pri tomto akte zmirenia v Štuttgarte a vyjadril potešenie, že Zväz prijal rozhodnutie urobiť konkrétne kroky, napr. v budúcnosti prepracovať vierovyznávačské spisy a učenie.

(www.idea.de)

Komentovať