4. Jedenásť biblických príbehov vhodných pre deti…

4. Jedenásť biblických príbehov vhodných pre deti…

Mikulášske prekvapenie pre kresťanských otcov: tu je zoznam príbehov z Biblie, ktoré deti zaujmú a je aj dobre aby ich poznali.

Zoradené sú podľa zložitosti ako aj vhodnosti pre deti:

 1. Noemova archa
 2. Stvorenie sveta za sedem dní
 3. Jozef a jeho bratia – v Egypte
 4. Dávid a Goliáš
 5. Milosrdný samaritán
 6. Daniel v levovej jame a jeho dobrodružstvá s tromi kráľmi
 7. Zvestovanie Márii, narodenie Ježiša v Betleheme, útek do Egypta
 8. Traja mudrci od východu hľadajú Ježiša
 9. 10 egypských rán a prechod izraelitov cez Červené more a putovanie po púšti
 10. Samson a jeho vlasy
 11. Jákob a jeho dobrodružstvá

Tieto príbehy sú relatívne mládeži prístupné a dajú sa podať alebo upraviť primerane veku poslucháčov. Dôležité je

príbehy neprekrúcať, nebáť sa pomenovať zlo alebo zlé konanie.

Tiež nezabudnúť na Pána Boha odcitovať, čo v príbehu povedal On, čím presnejšie, a zdôrazniť že chcel ľudom dobre. A hlavne,

myslieť na to že aj stará zmluva ukazuje na Krista a jeho dielo – a to je dobrá správa pre nás všetkých – teda evanjelium.

Požehnaného Mikuláša želá

 

evanjelik.sk!

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentovať