Posviacka diakonického centra v meste UFA, Rusko

Ufa je hlavné mesto Baškirskej republiky v Rusku. Má 1,1 mil. obyvateľov. V roku 1911 bol tu posvätený evanjelicko-luteránsky kostol sv. Kataríny. Slúžil až do roku 1930, kedy ho boľševický režim cirkvi odobral a pridelil tepelno -opravárenskému závodu. Ten ho viac razy prestavoval. Slúžil až do roku 2000  ako sklad. V tomto roku ho orgány republiky prinavrátili späť cirkvi. V tomto roku sa začal organizovať aj cirkevný zbor. Najskôr renovoval chrám, potom faru. Vlani začali stavať diakonické stredisko. V nedeľu 22. novembra 2015 arcibiskup ELKRAS Dietrich Brauer nové dielo posvätil. Stavba bola postavená za dva roky a investovalo sa do nej 15 milióna rubľov (aktuálny kurz je 1 euro = 69.99 rubľa). 14,5 mil.  rubľov poskytol dobročinný fond Ural z mesta a pol milióna rubľov MLB z Nemecka. V zbore pôsobí pastor Heinrich Minich.

(www. elkras.ru a web cirkevného zboru Ufa)

 Budova diakonického centra v Ufe

Komentovať