Zvolili nového biskupa tešínskej diecézy

V sobotu 21. novembra t .r. sa v Bielsku – Bialej konala synoda tešínskej diecézy Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Na programe synody bola o.i. aj voľba nového biskupa. Prítomní 111 delegáti si z troch kandidátov zvolili počtom 60 hlasov za nového biskupa dr. Adriana Korczaga, zborového farára v Goleszowe.  51-ročný duchovný bol po štúdiu teológie v r. 1989 ordinovaný za kňaza. Bol kaplánom v Ustroni a zakladal cirkevný zbor v Bludoviaciach, v SCEAV v ČR, tam sa stal aj zborovým farárom. Prednášal na CHAT vo Varšave homiletiku a pastorálku. Ako štipendista študoval na Univerzite v Bonne. R. 2004 získal doktorát teológie. Je vedúcim evanjelickej katedry praktickej teológie v CHAT. Od r. 2002 je členom celocirkevnej synody. Od r. 2008 je riaditeľom Pastorálneho inštitútu EAC v PR. Od r. 2008 je spirituálom študentov CHAT. Je ženatý, s manželkou majú jednu dcéru.

Inštalácia bude 6. januára 2016 v Ježišovom chráme v Cieszyne. Preberie úrad po terajšom biskupovi Pawlowi Anweilerovi, ktorý odchádza do dôchodku.

(www.luteranie.pl)

Komentovať