Matthew C. Harrison – nový prezident LCMS v USA

Mierne konzervatívna konfesionálna Luteránska cirkev Misurskej synody v USD na svojej 64. výročnej synode v Houstone, Texas, zvolila za prezidenta tejto cirkvi doterajšieho riaditeľa Diakonie M.C. Harrisona. Získal 643 hlasov synodálov (54%), kým jeho protikandidát -doterajší prezident G. Kieschnik 577 hlasov.Za prvého zástupcu prezidenta zvolili farára Herberta C. Muellera jr.

(www.selk.de)

Komentovať