Nový generálny tajomník Spolku Martina Luthera

Michael Hübner, Generalny sekretar Martin-Luther-Bund, Dr. Rainer Stahl, sucasny Generalny sekretar a Dr. Rudolf Keller, Docasny zastupca – Bild: Jeske, Martin Luther Bund

V meste Bad Essen sa v dňoch 13. a 14. novembra 2015  konalo celonemecké zhromaždenie Spolku Martina Luthera. Na programe bola voľba nového generálneho tajomníka Spolku. Veľkou väčšinou prítomní zvolili bývalého vrchného cirkevného radcu v úrade EKD farára Michaela Huebnera. Funkciu prevezme po odchode terajšieho gen. tajomníka R  . Stahla koncom marca 2016 do dôchodku. Druhým bodom bol podpis dohody medzi MLB a Spojenou luteránskou cirkvou Nemecka (VELKD) a Nemeckým národným výborom SLZ. Do tretice delegáti schválili jednomyseľne prípravu zmluvy medzi MLB a Evanjelicko-luteránskou krajinskou cirkvou v Bavorsku o vlastníctve domu na Fahrstrasse v Erlangene a pozemku pod ním. Cirkev bude vlastníkom, dom opraví a ponechá ho naďalej ako študijný dom pre MLB. Delegáti ďalej schválili projekt pre Sliezsku Ev. a  .v. cirkev  v ČR s názvom  “Šance -podaná ruka” . Ide o prestavbu starej fary v Třinci na zariadenie pre pomoc osobám v rozličných závislostiach.

(www.martin-luther-bund.de)

Komentovať