Pápež František v evanjelickom kostole v Ríme

V nedeľu 15. novembra 2015 navštívil pápež František so svojim sprievodom evanjelický chrám Krista Pána v Ríme. Na návštevu ho pozval tamojší zborový farár Jens-Martin  Kruse. Cirkevný zbor má okolo 500 členov. Na začiatku pápež odpovedal na otázky troch členov zboru. 9-ročný chlapec, ináč syn pastora, sa pápeža opýtal, čo ho najviac baví robiť. Pápež odpovedal, že je to práca farára, práca s deťmi, chorými a starými. Cirkevníčka vydatá za katolíka, sa ho pýtala na možnosť spoločného prijímania Večere Pánovej. Pápež odpovedal, aby sa v modlitbách zhovárali s Pánom Bohom, krst sv. je ten istý, aby kráčali ďalej . On v otázke eucharistie pre obe konfesie nie je kompetentný nič urobiť. Tretia pani – pokladníčka zboru sa ho pýtala na otázku migrantov. Biskup Ríma jej odpovedal, že treba búrať múry medzi ľuďmi a slúžiť núdznym. Pripravený text príhovoru odložil a hovoril voľne o poslednom súde. Pán sa nás nebude  pýtať či sme chodili do kostola a na katechézu, ale ako sme slúžili biednym. Rozdelenie cirkvi je škandál. Treba zahojiť rany rozdelenia, vzájomne vyznať viny za prenasledovania a boje a kráčať k jednote cirkvi v rôznosti. Na záver zbor daroval pápežovi adventný veniec a pápež cirkevnému zboru kalich k Večeri Pánovej. Tento kostol už predtým navštívili aj jeho predchodci – Ján Pavol II. a Benedikt XVI.

(www.luteranie.pl)

Komentovať